University of Amsterdam CREATE
ONSTAGE
Online Datasystem of Theatre in Amsterdam from the Golden Age to the present

Internal id: 5425
Venue: Schouwburg
Place: Amsterdam
Performances:
  1. Titus en Aran
  2. Lichtmis
Revenue: 423:19:0 (423.95) guilders
Notes:
  1. Tweede spel uit HA 318
  2. HA 318 geeft als recette voor 18 en 20 september 1700 respectievelijk 234:05 en 459:19, maar de verschillen (-/+ f 36) vallen tegen elkaar weg