University of Amsterdam CREATE
ONSTAGE
Online Datasystem of Theatre in Amsterdam from the Golden Age to the present

Internal id: 5354
Venue: Schouwburg
Place: Amsterdam
Performances:
  1. Don Louis de Vargas
  2. Het hofsteeleven
Revenue: 328:17:0 (328.85) guilders
Notes:
  1. HA 318 geeft hier abusievelijk 15 november 1699 (een zondag)