University of Amsterdam CREATE
ONSTAGE
Online Datasystem of Theatre in Amsterdam from the Golden Age to the present

Internal id: 5139
Venue: Schouwburg
Place: Amsterdam
Performances:
  1. Armida
  2. Gewaande advocaat
Revenue: 792:0:0 (792) guilders
Notes:
  1. HA 318 over deze speeldag: ‘voor ’t groot afgezantschap van zijn Czaarsche Majest.’. Deze speeldag ontbreekt in Boeken 435
  2. Deze vergoeding is in september 1697 geboekt als: “heeft de heer Jan Pluimer overhandigt het gele [sic; =gene of gehele?] dat de Ed. groot agtb. Heeren Burgermeesteren aen hum [sic; hem] hadden betaelt voor onkosten als men voor het afgesantschap van Moscovien speeldend [sic] - f 792