University of Amsterdam CREATE
ONSTAGE
Online Datasystem of Theatre in Amsterdam from the Golden Age to the present

Internal id: 5124
Venue: Schouwburg
Place: Amsterdam
Performances:
  1. Alexander de Medicis
  2. DE BEDROGEN BROEDER
Revenue: 402:2:0 (402.1) guilders
Notes:
  1. HA 314 over 'Alexander de Medicis': ‘in het Spaansch, door eenige Liefhebbers’ (HA 319 bevat de volgende notatie: “aan de Spaansche acteurs 2 mey en 17 Juny 1697. ieder rys f 33-”). Wellicht betreft het een voorstelling door Portugees-Joodse acteurs; in de brief van de Schouwburgregenten van 3 januari 1708 (afschrift in HA 316, p. 163-164), waarin opgemerkt wordt dat “eenige der Joodsche Natie over 8 a 10 jaaren een eenige maal op lang aanhouden, op den Schouwburgh gespeeld hebben”. In 1699 maakte De Kaarsgieter zich kwaad, dat Isaac de Pinto, als auteur van De knorrepot, geen loodjes kreeg voor de Schouwburg: De Pinto had immers onder andere ook de Spaanse acteurs op zijn kosten op de Schouwburg laten spelen! Mogelijk slaat dit ook op de Spaanse voorstelling van 17 juni 1697 (zie noot aldaar)