University of Amsterdam CREATE
ONSTAGE
Online Datasystem of Theatre in Amsterdam from the Golden Age to the present

Internal id: 5087
Venue: Schouwburg
Place: Amsterdam
Performances:
  1. Verwaande Hollandse Fransman
  2. Huwelijk sluiten
Revenue: 188:10:0 (188.5) guilders
Notes:
  1. Gegevens over 27 december 1696 komen uit HA 318, met notatie: ‘voor de Heeren’. Boeken 435 meldt alleen: ‘Voor de Ed. Gr. Achtb. Heeren Burgermeesters gespeeld’. In Boeken 435 is de vergoeding op 31 december 1696 geboekt: ‘Van de Ed. gr. achtb. Heeren Burgemeesteren ontfangen - f 188:10’