University of Amsterdam CREATE
ONSTAGE
Online Datasystem of Theatre in Amsterdam from the Golden Age to the present

Internal id: 4825
Venue: Schouwburg
Place: Amsterdam
Performances:
  1. Rodogune
  2. Spilpenning
Revenue: 120:4:0 (120.2) guilders
Notes:
  1. HA 318 voegt toe: ‘voor de Heeren’. Huydecoper geeft voor deze speeldag per abuis 21 december 1693. De ontvangsten staan in Boeken 435 geboekt op 1 Januari 1694: “Van de Ed. Heeren Burgermeesteren - f 120:4.”