University of Amsterdam CREATE
ONSTAGE
Online Datasystem of Theatre in Amsterdam from the Golden Age to the present

Internal id: 4624
Venue: Schouwburg
Place: Amsterdam
Performances:
  1. Dokter tegens dank
  2. muziek
Revenue: 805:3:0 (805.15) guilders
Notes:
  1. Boeken 434: ‘NB den 15 Maert Dokter tegens danck gespeelt in presentie van S. Cv. D. (Sijne Ceurvoerstelijcke Doorluchtigheid) van Beijeren en daer voor aen’t Wees- en Oude-Manhuys door sijn Cv. D. vereert, veertigh ducaten in gout’. HA 318: ‘voor de keurv. van Beieren, van wien tot een verering f 200:-’
  2. Opbrengst volgens HA 318: 849:03 (zie eerste noot)