University of Amsterdam CREATE
ONSTAGE
Online Datasystem of Theatre in Amsterdam from the Golden Age to the present

Internal id: 4623
Venue: Schouwburg
Place: Amsterdam
Performances:
  1. De geschaakte bruid
  2. Het huwelijk sluiten
Revenue: 353:10:0 (353.5) guilders
Notes:
  1. HA 318: ‘voor den Keurv[orst] van Brand[en]b[urg]’. Volgens H319 voor de keurvorst van Brandenburg en ‘met zangen en dansen,’ maar zonder het naspel. Anna de Haas vermoedt dat deze opmerkingen op 15 maart 1691 betrekking hebben (zie noot aldaar)
  2. Tweede spel ontbreekt in HA 318