University of Amsterdam CREATE
ONSTAGE
Online Datasystem of Theatre in Amsterdam from the Golden Age to the present

Internal id: 4431
Venue: Schouwburg
Place: Amsterdam
Performances:
  1. Andromache
  2. De hoofse juffers
Revenue: 156:10:0 (156.5) guilders
Notes:
  1. HA 318: ‘voor Haar Keurv. Doorl. van Brand[enburg]’ (HA 319: in aanwezigheid van de keurvorst van Brandenburg). Zie ook NVA, ‘Dankzégginge van Calliope aan haare keurvórstelyke doorluchtigheden. Naa het vertoonen van Andromaché, treurspél; den 13den. januari, 1689’ (1719; 2de dr.)
  2. Het tweede stuk ontbreekt in HA 318