University of Amsterdam CREATE
ONSTAGE
Online Datasystem of Theatre in Amsterdam from the Golden Age to the present

Internal id: 4430
Venue: Schouwburg
Place: Amsterdam
Performances:
  1. Filebout of dokter tegens dank
  2. Gewaande advocaat
Revenue: 218:3:0 (218.15) guilders
Notes:
  1. HA 318: ‘met Voorspel’ (zie noot 3 januari 1689). HA 319: in aanwezigheid van de keurvorst van Brandenburg. Zie ook NVA, ‘De Schouwburg ter verwélkominge van haare keurvórstelyke doorluchtigheden van Brandenburg, voor het vertoonen van het voorspel, De Dichtkunst én de Schouwburg, én de Dókter tégens dank, blyspel. Den 12. january [...] 1689’ (1719; 2de dr.)
  2. HA 319: 'De Rouw' ipv 'Gewaande advocaat'