University of Amsterdam CREATE
ONSTAGE
Online Datasystem of Theatre in Amsterdam from the Golden Age to the present

Internal id: 4429
Venue: Schouwburg
Place: Amsterdam
Performances:
  1. Agamemnon
  2. De rouw
Revenue: 124:2:0 (124.1) guilders
Notes:
  1. HA 318 met ‘Voorspel’. Voor het voorspel zie NVA, 'De Dichtkunst en de Schouwburg. Voorspél, met muzyk én danssen. Den 3de én eenige vólgende dagen in january 1689. vertoondvoor de Ed. Gr. Achtb. heeren burgermeesteren, en voor de keurvórst en keurvorstinne van Brandenburg' (1719; 2de dr.). Deze dag werd alleen in aanwezigheid van de burgemeesters gespeeld (en een klein publiek: zie recettes). Het Brandenburgse gezelschap bezocht de Schouwburg alleen op 12 en 13 januari 1688: daarop wijzen de ‘verwelkominge’ (zie noot 12 januari 1689) en de ‘Dankzégginge’ (zie noot 13 januari 1689). Als dat gezelschap op 3 januari 1689 aanwezig was geweest, zou de ‘verwelkominge’ op die dag zijn uitgesproken