University of Amsterdam CREATE
ONSTAGE
Online Datasystem of Theatre in Amsterdam from the Golden Age to the present

Internal id: 3891
Venue: Schouwburg
Place: Amsterdam
Performances:
  1. Andromache
  2. De huwelijke staat
  3. Voorspel van de Prins van Nassau
Notes:
  1. Gegevens uit HA 318 (deze speeldag ontbreekt in Boeken 432)
  2. HA 318: ´Andromache´, ´Huwelijke staat´, ‘Voorspel van de prins van Nassau’. Vergelijk met HA 319: “Ten einde van ’t Persoonaadjeboek beginnende 25 Sept. 1684 en eindigende 27 dito 1685 staet met Pluimers hand geschreven Tot dato deses in’t geheele jaar 126 reizen voor ons, en 4 maal voor de Prins van Nassauw, maakt tesaamen 132 reizen” [deze getallen aldus bij Huydecoper] (Deze speeldag ontbreekt in Boeken 432 en in Worp, Ltk. 1730)