University of Amsterdam CREATE
ONSTAGE
Online Datasystem of Theatre in Amsterdam from the Golden Age to the present

Internal id: 3802
Venue: Schouwburg
Place: Amsterdam
Performances:
  1. Tirannige liefde
  2. Kraambed van Saartje Jans
Revenue: 320:3:0 (320.15) guilders
Notes:
  1. Ha 318: dit programma onder 24 januari 1684. Voor de tweede helft van januari 1684 zijn er flinke verschillen tussen de speeldata in Boeken 432 en die in HA 318. Hierbij zij opgemerkt dat de door Huydecoper gegeven data aannemelijker zijn dan die in de Boeken: herordening van de speeldata volgens Huydecoper levert een reguliere programmering op met maan- en donderdagen als speeldagen
  2. Opbrengst volgens HA 318: 267:06