University of Amsterdam CREATE
ONSTAGE
Online Datasystem of Theatre in Amsterdam from the Golden Age to the present

Internal id: 3500
Venue: Schouwburg
Place: Amsterdam
Performances:
  1. Fabius Severus
  2. Kale edelman
Revenue: 204:3:8 (204.175) guilders
Notes:
  1. Datum volgens HA 318 (Boeken 431: 8 dec.). Boeken 431 vermeldt hier, behalve een (foutieve?) datum, geen spelen, maar alleen de recette
  2. Speelgegevens uit HA 318. Elders geeft HA 318 voor 9 december 1680: 'Gerard van Velzen', 'Verwarde jaloezie'. Een van deze uitvoeringen zal op 19 december 1680 hebben plaatsgevonden, waarvoor HA 318 geen spelen geeft. Juist deze twee speeldagen blanco in W431 en bovendien verkeerd gedateerd, namelijk 8 en 18 december 1680