University of Amsterdam CREATE
ONSTAGE
Online Datasystem of Theatre in Amsterdam from the Golden Age to the present

Internal id: 3352
Venue: Schouwburg
Place: Amsterdam
Performances:
  1. Gerrit van Velsen
  2. dans
Revenue: 323:4:0 (323.2) guilders
Notes:
  1. In Boeken 441 staan voor deze hele maand andere recettes opgegeven dan hier vermeld (uit Boeken 430)
  2. Tweede spel volgens Boeken 441
  3. Boeken 441: ‘Gerard van Velsen 2 deelen’; HA 318: ‘Gerard van Velzen en Tweede deel’. Volgens deze twee bronnen werd dus naast 'Hooft’s Velsen' ook 'Geraert van Velsen lijdende' gespeeld. Zie verder uiteleg onder 'Gerard van Velsen'