University of Amsterdam CREATE
ONSTAGE
Online Datasystem of Theatre in Amsterdam from the Golden Age to the present

Internal id: 3345
Venue: Schouwburg
Place: Amsterdam
Performances:
  1. De veinzende Torquatus
  2. Stijve Piet
Revenue: 308:18:0 (308.9) guilders
Notes:
  1. In Boeken 441 staan voor deze hele maand andere recettes opgegeven dan hier vermeld (uit Boeken 430)
  2. Tweede spel volgens Boeken 441