University of Amsterdam CREATE
ONSTAGE
Online Datasystem of Theatre in Amsterdam from the Golden Age to the present

Internal id: 3340
Venue: Schouwburg
Place: Amsterdam
Performances:
  1. Het spokend weeuwtje
  2. Verliefde Lubbert
Revenue: 329:2:0 (329.1) guilders
Notes:
  1. In Boeken 441 staan voor deze hele maand andere recettes opgegeven dan hier vermeld (uit Boeken 430)
  2. Tweede spel volgens Boeken 441 (ontbreekt in Boeken 430)