University of Amsterdam CREATE
ONSTAGE
Online Datasystem of Theatre in Amsterdam from the Golden Age to the present

Internal id: 3337
Venue: Schouwburg
Place: Amsterdam
Performances:
  1. Sigismund
  2. Jan Tot
Revenue: 339:4:0 (339.2) guilders
Notes:
  1. In Boeken 441 staan voor deze hele maand andere recettes opgegeven dan hier vermeld (uit Boeken 430)
  2. Tweede spel volgens Boeken 441 (ontbreekt in Boeken 430)