University of Amsterdam CREATE
ONSTAGE
Online Datasystem of Theatre in Amsterdam from the Golden Age to the present

Internal id: 3332
Venue: Schouwburg
Place: Amsterdam
Performances:
  1. Agrippa
  2. De vechter
Revenue: 328:4:0 (328.2) guilders
Notes:
  1. In Boeken 441 staan voor deze hele maand andere recettes opgegeven dan hier vermeld (uit Boeken 430)
  2. Tweede spel volgens Boeken 441 (ontbreekt in Boeken 430)