University of Amsterdam CREATE
ONSTAGE
Online Datasystem of Theatre in Amsterdam from the Golden Age to the present

Internal id: 3330
Venue: Schouwburg
Place: Amsterdam
Performances:
  1. Hoofts Velsen
  2. Gerard van Velsen lijdende
Revenue: 347:14:0 (347.7) guilders
Notes:
  1. In Boeken 441 staan voor deze hele maand andere recettes opgegeven dan hier vermeld (uit Boeken 430)
  2. Boeken 430: 'Gerrit van Velsen, ende doot van graef Floris'; Boeken 441: ‘Gerard van Velsen 2 deelen’; HA 318: ‘Gerard van Velsen en Tweede deel’; M: 'Dood van graaf Floris'