University of Amsterdam CREATE
ONSTAGE
Online Datasystem of Theatre in Amsterdam from the Golden Age to the present

Internal id: 3329
Venue: Schouwburg
Place: Amsterdam
Performances:
  1. Mutius Scevola
  2. DE VECHTER
Revenue: 258:15:0 (258.75) guilders
Notes:
  1. In Boeken 441 staan voor deze hele maand andere recettes opgegeven dan hier vermeld (uit Boeken 430)
  2. Tweede spel volgens Boeken 441 (ontbreekt in Boeken 430)