University of Amsterdam CREATE
ONSTAGE
Online Datasystem of Theatre in Amsterdam from the Golden Age to the present

Internal id: 3325
Venue: Schouwburg
Place: Amsterdam
Performances:
  1. Orondates en Statira
  2. De bedrogen vrijer
Revenue: 352:18:0 (352.9) guilders
Notes:
  1. In Boeken 441 staan voor deze hele maand andere recettes opgegeven dan hier vermeld (uit Boeken 430)
  2. Tweede spel volgens Boeken 441 (ontbreekt in Boeken 430)