University of Amsterdam CREATE
ONSTAGE
Online Datasystem of Theatre in Amsterdam from the Golden Age to the present

Internal id: 3322
Venue: Schouwburg
Place: Amsterdam
Performances:
  1. Oratijn en Maskariljas of ontijdige loskop
  2. Krijn Onverstand
Revenue: 437:2:0 (437.1) guilders
Notes:
  1. In Boeken 441 staan voor deze hele maand andere recettes opgegeven dan hier vermeld (uit Boeken 430)