University of Amsterdam CREATE
ONSTAGE
Online Datasystem of Theatre in Amsterdam from the Golden Age to the present

Internal id: 3313
Venue: Schouwburg
Place: Amsterdam
Performances:
  1. Het verwarde hof
  2. De moedwillige bootsgezel
Revenue: 438:1:0 (438.05) guilders
Notes:
  1. In Boeken 441 staan voor deze hele maand andere recettes opgegeven dan hier vermeld (uit Boeken 430)