University of Amsterdam CREATE
ONSTAGE
Online Datasystem of Theatre in Amsterdam from the Golden Age to the present

Internal id: 3312
Venue: Schouwburg
Place: Amsterdam
Performances:
  1. Iemand en Niemand
  2. ballet
Revenue: 414:7:0 (414.35) guilders
Notes:
  1. In Boeken 441 staan voor deze hele maand andere recettes opgegeven dan hier vermeld (uit Boeken 430)
  2. Boeken 441 (en HA 318): ‘eenige dansen’ ipv 'ballet'