University of Amsterdam CREATE
ONSTAGE
Online Datasystem of Theatre in Amsterdam from the Golden Age to the present

Internal id: 3284
Venue: Schouwburg
Place: Amsterdam
Performances:
  1. Moedwillige bootsgezel
  2. Haat en Nijd
  3. Ontrouwe dienstmaagd
Revenue: 337:19:0 (337.95) guilders
Notes:
  1. Deze gegevens komen uit HA 318 (onder ‘Kluchten’); Boeken 428: ‘drie kluchten’