University of Amsterdam CREATE
ONSTAGE
Online Datasystem of Theatre in Amsterdam from the Golden Age to the present

Internal id: 3160
Venue: Schouwburg
Place: Amsterdam
Performances:
  1. De kroning van Darius
  2. De bedrogen grijsaard
Revenue: 290:17:0 (290.85) guilders
Notes:
  1. HA 318: 'Moedwillige bootsgezel' ipv 'De bedrogen grijsaard'