University of Amsterdam CREATE
ONSTAGE
Online Datasystem of Theatre in Amsterdam from the Golden Age to the present

Internal id: 24654
Venue: Schouwburg
Place: Amsterdam
Performances:
  1. Judith, drama
  2. DE JEUGDIGE STROOPERS, OF DE LEERLINGEN DER MILITAIRE SCHOOL, blijspel
Revenue: 206.750 (206.75) guilders
Notes:
    Buitengewone voorstelling ten voordeele van het algemeen nationaal scherpschutters-verbond.