University of Amsterdam CREATE
ONSTAGE
Online Datasystem of Theatre in Amsterdam from the Golden Age to the present

Internal id: 21276
Venue: Schouwburg
Place: Amsterdam
Performances:
  1. Preciosa, of Het Spaansch Heidinnetje, romantisch tooneelspel
  2. Het everzwijn van Calydon, of De voorspelling der schikgodinnen, ballet-pantomime
Notes: