University of Amsterdam CREATE
ONSTAGE
Online Datasystem of Theatre in Amsterdam from the Golden Age to the present

Internal id: 21170
Venue: Schouwburg
Place: Amsterdam
Performances:
  1. Preciosa of het Spaansch Heidinnetje, romantisch tooneelspel
  2. Een Sluitballet
  3. Tot Sluiting van het Tooneel
Notes: