University of Amsterdam CREATE
ONSTAGE
Online Datasystem of Theatre in Amsterdam from the Golden Age to the present

Internal id: 20863
Venue: Schouwburg
Place: Amsterdam
Performances:
  1. De Bruid uit de Residentie, blijspel
  2. Dertig Jaren Tooneeldienst, of de Vertooning ten Voordeele van een' Oud' Souffleur, blijspel
  3. Zephyrus en de Bacchanten, allegorische tafereelen
Notes: