University of Amsterdam CREATE
ONSTAGE
Online Datasystem of Theatre in Amsterdam from the Golden Age to the present

Internal id: 20416
Venue: Schouwburg
Place: Amsterdam
Performances:
  1. Het Avonduur, tooneelspel
  2. De Bruid uit de Residentie, blijspel
  3. Het Zwitsersche Melkmeisje, ballet pantomime
Notes: