University of Amsterdam CREATE
ONSTAGE
Online Datasystem of Theatre in Amsterdam from the Golden Age to the present

Internal id: 19530
Venue: Schouwburg
Place: Amsterdam
Performances:
  1. De vrek
  2. De belagchelijke landjonker, of het vastenavondfeest te Marseille
Notes: