University of Amsterdam CREATE
ONSTAGE
Online Datasystem of Theatre in Amsterdam from the Golden Age to the present

Internal id: 19019
Venue: Schouwburg
Place: Amsterdam
Performances:
  1. De minnaar op de proef, of het zonderlinge tweegevecht
  2. Zij moet van het tooneel af, of eene zege der tooneelspeelkunst
  3. De roem van twintig eeuwen
Notes: