University of Amsterdam CREATE
ONSTAGE
Online Datasystem of Theatre in Amsterdam from the Golden Age to the present

Internal id: 19014
Venue: Schouwburg
Place: Amsterdam
Performances:
  1. Ieder zijn' weg, of triomf der vrouwelijke deugd
  2. Zij moet van het tooneel af, of eene zege der tooneelspeelkunst
  3. De roem van twintig eeuwen
Notes: