University of Amsterdam CREATE
ONSTAGE
Online Datasystem of Theatre in Amsterdam from the Golden Age to the present

Internal id: 18983
Venue: Schouwburg
Place: Amsterdam
Performances:
  1. De edelmoedige dragonder
  2. De schutters in garnizoen
  3. Dertig jaren tooneeldienst, of de vertooning ten voordeele van een' oud' souffleur
Notes: