University of Amsterdam CREATE
ONSTAGE
Online Datasystem of Theatre in Amsterdam from the Golden Age to the present

Internal id: 18753
Venue: Schouwburg
Place: Amsterdam
Performances:
  1. De dichter en de tooneelspeler, of een blyspel in het blyspel
  2. Jocrisse in een nieuwen dienst
  3. De belagchelijke landjonker, of het vastenavondfeest te Marseille
Notes: