University of Amsterdam CREATE
ONSTAGE
Online Datasystem of Theatre in Amsterdam from the Golden Age to the present

Internal id: 18454
Venue: Schouwburg
Place: Amsterdam
Performances:
  1. De schipbreuk, of de erfgenamen
  2. De beproeving, of de jonge echtgenoten
  3. Dertig jaren tooneeldienst, of de vertooning ten voordeele van een' oud' souffleur
Notes: