University of Amsterdam CREATE
ONSTAGE
Online Datasystem of Theatre in Amsterdam from the Golden Age to the present

Internal id: 16560
Venue: Schouwburg
Place: Amsterdam
Performances:
  1. De Neef van Gaudeloupe, tooneelspel
  2. Laurentina, of een Trek van Huwelykstrouw, nieuw groot ballet pantomime
Notes: