University of Amsterdam CREATE
ONSTAGE
Online Datasystem of Theatre in Amsterdam from the Golden Age to the present

Internal id: 16462
Venue: Schouwburg
Place: Amsterdam
Performances:
  1. De schipbreuk, of de erfgenamen, blyspel
  2. Het bureau van uithuwelyking, of Trouwt maar! Trouwt maar!, boertig blyspel
  3. De ontvoering van Colombine, of de zegepraal van Arlequin; groot ballet pantomime
Notes: