University of Amsterdam CREATE
ONSTAGE
Online Datasystem of Theatre in Amsterdam from the Golden Age to the present

Internal id: 15709
Venue: Schouwburg
Place: Amsterdam
Performances:
  1. De Ortenbergsche Familie, Tooneelspel.
  2. Het Kampement bij Molwitz, Ballet.
  3. De Schipbreuk of de Erfgenamen, Blijspel.
Notes: