University of Amsterdam CREATE
ONSTAGE
Online Datasystem of Theatre in Amsterdam from the Golden Age to the present

Internal id: 15421
Venue: Schouwburg
Place: Amsterdam
Performances:
  1. Rodogune, Treurspel.
  2. *DE VEREENIGING VAN HET VERHEVENE EN HET SCHOONE, Zinnebeeldige voorstelling
Notes:
    Ten voordeele van J.C. Ziesenis, geboren Wattier, bij gelegenheid dat zij 25 jaren aan het toneel was geweest (de prijzen van alle plaatsen dubbeld).