University of Amsterdam CREATE
ONSTAGE
Online Datasystem of Theatre in Amsterdam from the Golden Age to the present

Internal id: 14987
Venue: Schouwburg
Place: Amsterdam
Performances:
  1. De Menschlievende ene Rechtvaerdige Rechter, Tooneelspel.
  2. Zephir en Flora, Pantomime
  3. Natuur en Opvoeding, of het Gansje, Zangspel.
Notes: