University of Amsterdam CREATE
ONSTAGE
Online Datasystem of Theatre in Amsterdam from the Golden Age to the present

Internal id: 14892
Venue: Schouwburg
Place: Amsterdam
Performances:
  1. Claudine van Florian, Tooneelspel.
  2. De Onnutte Voorzorg, of de Kwalijkbewaarde Dochter, Pantomime
  3. Blaise en Babet, Blijspel met Zang.
Notes: