University of Amsterdam CREATE
ONSTAGE
Online Datasystem of Theatre in Amsterdam from the Golden Age to the present

Internal id: 14881
Venue: Schouwburg
Place: Amsterdam
Performances:
  1. De Min 't Lazarushuis, Blijspel
  2. De Menschheid in 't Lazarushuis, Zinnebeeldige voorstelling
  3. Een Ballet.
Notes: