University of Amsterdam CREATE
ONSTAGE
Online Datasystem of Theatre in Amsterdam from the Golden Age to the present

Internal id: 14831
Venue: Schouwburg
Place: Amsterdam
Performances:
  1. *DE VREDE OP ’T VASTE LAND, Zinnebeeldige Voorstellin
  2. Het Vernietigd Verdrag, Zangspel
  3. De Dansomanie, of de Zucht tot Dansen, Pantomime.
Notes:
    Bij gelegenheid der gafe vrede tusschen de Fransche republiek, z.m. de keizer en 't Duitsche rijk.