University of Amsterdam CREATE
ONSTAGE
Online Datasystem of Theatre in Amsterdam from the Golden Age to the present

Internal id: 14807
Venue: Schouwburg
Place: Amsterdam
Performances:
  1. Eeuwfeest bij den Aanvang der Negentiende Eeuw, Zinnebeeldige Voorstelling
  2. *DE HERSTELDE MISSLAG, Blijspel
Notes: