University of Amsterdam CREATE
ONSTAGE
Online Datasystem of Theatre in Amsterdam from the Golden Age to the present

Internal id: 14640
Venue: Schouwburg
Place: Amsterdam
Performances:
  1. *DE HAND DER WRAKE, Tooneelspel
  2. De Twee Gelieven, of de bedrogen medeminnaars, Pantomime.
Notes: