University of Amsterdam CREATE
ONSTAGE
Online Datasystem of Theatre in Amsterdam from the Golden Age to the present

Internal id: 14410
Venue: Schouwburg
Place: Amsterdam
Performances:
  1. De Burgemeester, Tooneelspel.
  2. De Triomf der Fransche Wapenen, Pantomime
  3. Het Geschenk, Blijspel.
Notes: