University of Amsterdam CREATE
ONSTAGE
Online Datasystem of Theatre in Amsterdam from the Golden Age to the present

Internal id: 14291
Venue: Schouwburg
Place: Amsterdam
Performances:
  1. De Neef van Guadeloupe, Tooneelspel.
  2. De Dorpsvermakelijkheden, Pantomime.
  3. Het onbesturven Weeuwtje, Kluchtig Blijspel.
Revenue: 395:18:0 (395.9) guilders
Notes: